Reverzní inženýring pro 3D tisk

Pokud potřebujete vytvořit již existující součást, ke které nemáte výkresovou dokumentaci či 3D model, jsme schopni toto zajistit pomocí reverzního inženýringu a následně součást vytisknout na našich 3D tiskárnách. Po společné konzultaci následně doporučíme vhodný postup výroby dané součásti. Výstupem z reverzního inženýrství můžeze získat výrobní výkres, 3D model v požadovaném formátu a výtisk dané součásti.

Měření součásti

Měření provádíme pomocí ručních měřidel a souřadnicového měřícího stroje.

Výrobní výkres

Ze získaných rozměrů následně vytvoříme výrobní výkres dle obecných standardů.

3D model

Z naměřených rozměrů vytvoříme 3D model. Pro specifické případy disponujeme i 3D skenerem.

Návrh parametrů pro 3D tisk

Podle vlastností dané součásti navrhneme vhodný materiál, technologii výroby a parametry tisku.

Realizace 3D tisku

Více informací o samotném tisku naleznete zde.

Chci cenovou nabídku